Botox behandling hos Cosmo Laser

Hos Cosmo Laser tilbyder vi Botox behandling til både mænd og kvinder. Botox udmærker sig ved at være velegnet til rynker, som skyldes en sammentrækning af musklerne. Behandlingen virker ved, at dine muskler afslappes en smule, og rynkerne dermed forsvinder.

Læs alt hvad du skal vide om behandlingen her:

#1 Kort fortalt

Expand FAQ

Hos Cosmo Laser behandler vi dynamiske rynker med Botulinum A toksin, som forhindrer frigivelse af signalstoffer mellem nerve og muskel, hvilket forårsager en afslapning af musklen. Stoffet produceres oprindeligt af bestemte bakterier, men fremstilles i dag syntetisk. Det har gennem mange år været benyttet til kosmetiske behandlinger.

Med Botulinum A toksin kan man behandle de såkaldte dynamiske eller mimiske rynker. Dvs. rynker, der fremkommer ved muskelsammentrækninger i huden. Efter injektion med Botulinum A toksin bliver de muskler, som folder huden for eksempel i panden, mellem bryn, eller omkring øjnene, forhindret i at trække sig sammen, hvorved huden udglattes. Følesansen i de behandlede områder bevares uændret.

#2 Før behandlingen

Expand FAQ

Ved din konsultation vil speciallægen i samarbejde med dig udarbejde en behandlingsplan, der sikrer et harmonisk, æstetisk og naturligt resultat. Undgå at indtage blodfortyndende præparater såsom fiskeolie, Treo, Ipren, Kodimagnyl og lignende medicin i fire dage før behandlingen, da dette øger risikoen for blå mærker og blødninger i behandlingsområdet.


Behandlingsområdet skal være intakt, uden infektioner, sår eller irritation ligesom det anbefales at sørge for, at huden er velplejet, inden man starter på behandlingen. En velplejet hud responderer bedre på behandlingen, og er også i stand til at restituere på kortere tid.

Overholdes ovennævnte forholdsregler ikke, aflyses eller udskydes behandlingen. Vi aflyser i tilfælde, hvor vi vurderer, at der er øget risiko for bivirkninger. Vi forbeholder os desuden ret til at udskrive et gebyr på dkk 500,-, hvis man hjemsendes og tiden må aflyses senere end 24 timer før behandlingen. Dette gælder også ved udeblivelse og afbud senere end 24 timer før behandlingen. Ifølge lovgivningen om kosmetisk behandling skal det behandlede område fotograferes, før en behandling kan påbegyndes.

#3 Under behandlingen

Expand FAQ

Behandlingsplanen gennemgås, hvorefter huden rengøres og desinficeres. Kontraktionsstyrken i behandlingsområdets muskler identificeres, hvorudfra behandlingsdosis fastsættes. Behandlingen foretages ved indsprøjtning af små mængder botulinum toksin i de fine ansigtsmuskler.

Behandlingen er ikke smertefuld, men føles som små prik/stik, der niver og
kan svide i få sekunder. Ubehaget vil aftage kort tid efter behandlingen.

#4 Efter behandlingen

Expand FAQ

Umiddelbart efter behandlingen kan der forekomme let rødme og hævelse i behandlingsområdet, der aftager efter 30 minutter. Der vil i nogle tilfælde kunne ses begyndende blåfarvning af huden, hvilket er helt normalt, og skyldes let blodudtrædning i vævet som begyndende blå mærker.

Efter behandlingen er der i behandlingsområdet risiko for infektion. Det er derfor vigtigt at undgå berøring af det behandlede område samt påføring af make-up og cremer i mindst 4 timer. Undlad ligeledes hård fysisk anstrengelse i 2 dage eller at udsætte behandlingsområdet for kraftig varme eller tryk resten af den dag, hvor du er blevet behandlet. Dette er så toksinet ikke spredes til andre muskler end de tilsigtede.

Undgå at tage blodfortyndende præparater, såsom fiskeolie, Treo, Ipren, Kodimagnyl og lignende medicin i 1 dag efter behandlingen, da dette kan øge risikoen for forekomst af blå mærker og blødninger.

Oftest giver behandlingen en god og tydelig reduktion i de dynamiske rynker. Effekten kan dog variere fra person til person. I opstarten af nogle behandlingsforløb er det nødvendigt løbende at afstemme effekten af behandlingen, hvorfor det tilrådes touch-up efter behandlingen. 

#5 Antal behandlinger og forventning

Expand FAQ

Fuld effekt indtræder efter 14 dage og forsvinder igen efter 3-5 måneder. Herefter kan behandlingen gentages. Hvis virkningen af behandlingen ikke er tilstrækkelig, eller der er uhensigtsmæssig asymmetri, kan der som beskrevet i ovenstående afsnit laves en ”touch-up” behandling. Oftest vil en enkelt behandling dog være passende.

Der vil være meget få personer, der ikke er modtagelige for behandlingen, formentlig fordi de har antistoffer, der neutraliserer toksinets effekt.

#6 Bivirkninger og risici

Expand FAQ

Blå mærker forsvinder hos de fleste efter 4-6 dage. I sjældne tilfælde kan der forekomme større hæmatomer, som er blodsamlinger i huden. Disse vil normalt forsvinde i løbet af 2-4 uger.

I denne periode kan vævet være ømt, rødligt/blåligt og der vil være øget hævelse, samt kunne mærkes ujævnheder i vævet.

Ved behandling i underansigtet kan de mimiske muskler omkring munden lammes, således at man f.eks. ikke kan fløjte. Da virkningen af botulinum toksin aftager i løbet af 3-5 måneder, vil de ovenfor nævnte bivirkninger svinde før eller siden inden for denne periode. Nogle få oplever hovedpine de første par dage. Øvrige bivirkninger er meget sjældne. Alvorlige allergiske reaktioner i form af anafylaktisk chok ses uhyre sjældent og kræver hurtig behandling.

Der er ikke rapporteret nogle kendte senfølger. Intensiv brug af botulinum toksin i flere områder af ansigtet kan medføre en fattig mimik, og frarådes. Ved behandlingen af rynker i panden lige over øjenbrynene er der i få tilfælde set hængende øjenlåg, der oftest svinder over få uger og de sværeste tilfælde, kan behandles med Iopidine øjendråber. Intensiv behandling i panden kan sænke i forvejen lavt siddende øjenbryn.

#7 Kontraindikationer

Expand FAQ

Følgende er årsager til, at man ikke kan godkendes til behandlingen:

  • Graviditet og amning
  • Antikoagulationsbehandling (blodfortyndende behandling)
  • Kendt allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen (botulinum toksin
    humant albumin, natrium succinate)
  • Visse sjældne neuromuskulære sygdomme (f. eks. myasteni)
  • Blødersygdom/hæmofili
  • Aktivt herpesudbrud på behandlingsdagen i behandlingsområdet
  • Influenza-lignende symptomer

#8 Samtykke

Expand FAQ

Ifølge lovgivningen om kosmetisk behandling er der 48 timers betænkningstid, før du kan give samtykke til behandlingen, når den mundtlige information er givet. En ledsager er altid meget velkommen til at være til stede under konsultation og behandling.

Vi er altid behjælpelige ved yderligere spørgsmål.

Se effektive resultater med Botox behandling

Kontakt os gerne for yderligere spørgsmål

Ring på telefon:

Send en e-mail

botox øjenbryn

Se mere frisk og glad ud med en Botox behandling

Når du får lavet Botox, handler det om meget mere end at reducere rynker! Det handler om at øge din velvære og selvtillid ved at komme et skridt tættere på dit drømmeudseende.

BOOK EN TID