Skin Rejuvenation hos Cosmo Laser

Hos Cosmo Laser tilbyder vi Skin Rejuvenation, som er en effektiv laserbehandling til behandling af ujævn hudtone.

Læs alt hvad du skal vide om behandlingen her:

#1 Kort fortalt

Expand FAQ

Hos Cosmo Laser anvender vi Ellipse Nordlys IPL til behandling af ujævn hudtone.

Med Ellipse Nordlys IPL kan vi behandle hudproblemer som: mørke pletter, karsprængninger samt rødligt arvæv. Under behandlingen tilføres huden intenst pulserende lys (IPL). Dette opvarmer særligt de små blodkar og den ujævne hudtone og huden vil derfor efter et afsluttet behandlingsforløb fremstå mere ensartet og med fornyet glød.

#2 Før behandlingen

Expand FAQ

Inden behandlingsforløbet kan opstartes, skal patienten forbi til vurdering hos hudlæge, således at uhensigtsmæssige forandringer i huden kan opfanges før eventuelt behandlingsforløb.

En forudsætning for at opnå det bedste resultat er, at huden er så bleg om muligt. Der må derfor ikke anvendes selvbruner 2 uger før behandlingen, ligesom behandlingsområdet ikke må udsættes for UV stråler (sollys og solarium) 4 uger før behandlingen.

Behandlingsområdet skal være intakt, uden infektioner, sår eller irritation ligesom det anbefales at sørge for, at huden er velplejet, inden man starter på behandlingen. En velplejet hud responderer bedre på behandlingen, og er også i stand til at restituere på kortere tid.

Overholdes ovennævnte forholdsregler ikke, må behandlingen aflyses eller udskydes. Vi aflyser i de tilfælde, hvor vi vurderer, at der er øget risiko for bivirkninger. Vi forbeholder os desuden ret til at udskrive et gebyr på dkk 500,-, såfremt man hjemsendes og tiden må aflyses senere end 24 timer før behandlingen. Dette gælder også ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer før behandlingen. Ifølge lovgivningen om kosmetisk behandling skal det behandlede område fotograferes, før en
behandling kan påbegyndes.

#3 Under behandlingen

Expand FAQ

Huden afrenses og der påføres efterfølgende en speciel gel, der beskytter huden og optimerer overførslen af lysenergien til huden i de behandlings krævende områder.

Under behandlingen vil du mærke en varme i huden, og der vil forekomme skarpe lysglimt, dine øjne vil være beskyttet af særlige eye pads og vil derfor ikke blive påvirket af lyset. I visse områder kan det være lettere ubehageligt, men de fleste angiver, at behandlingen bare føles som en varm “prikken” i huden.

#4 Efter behandlingen

Expand FAQ

Huden vil efter behandlingen føles varm, og der kan forekomme let ubehag i det behandlede område, som kan vare et par timer. Herudover vil huden være rød og der kan være let hævelse de efterfølgende dage.

Det er nødvendigt med nedkøling af huden, hvorfor du efter behandlingen får isposer til at køle behandlingsområdet med, samt ekstra du kan bruge og genbruge hjemme ved at komme den i fryseren igen, når den er tøet op.

Hudtonen vil ofte fremtræde mørkere og mere ujævn umiddelbart efter behandlingen. Der kan komme kaffegrums lignende pletter, som vil svinde igen i løbet af 1-2 uger. Dette er en tilsigtet reaktion. Herefter fremstår huden hos de fleste lysere og mere ensartet. Behandlingen stimulerer også hudens egen kollagenproduktion, så du opnår en bedre vitalitet i huden over de følgende måneder.

Cremer og makeup kan anvendes umiddelbart efter behandlingen, ligesom daglig aktivitet kan genoptages uændret. Undgå at bruge skrubbecreme eller kemisk peeling i 4-5 dage efter behandlingen. Det er afgørende, at huden i behandlingsområdet ikke udsættes for sol 4 uger efter behandlingen, og det anbefales at benytte solfaktor med minimum SPF 50.

#5 Antal behandlinger og forventning

Expand FAQ

Antallet af behandlinger vurderes individuelt. Typisk tilrådes 3-5 behandlinger for et
godt resultat. Varigheden af resultatet varierer afhængigt af de udløsende faktorer, som solpåvirkning og hudlidelser.

Vi anbefaler, at behandlingerne ligger i forlængelse af hinanden med ca. 4 ugers interval for et optimalt resultat. Vi oplever, at ca. 10-20 % af de behandlede ujævnheder på hudtonen kun forbedres minimalt, eller forbliver uændret. I disse tilfælde kan man efter første behandling forsøge at øge energiniveauet.

Vores kosmetiske sygeplejersker behandler altid ud fra en individuel vurdering af behandlede områder samt risiko for skader på huden, hvorfor behandlingsforløb udføres individuelt.

#6 Bivirkninger og risici

Expand FAQ

I sjældne tilfælde kan der forekomme forbrændinger, og der kan her opstå små væskefyldte blærer, sår, lys- eller mørkfarvning af huden og arvævsdannelser. Disse forbrændinger kan forekomme af flere årsager, men typisk hvis huden har været udsat for sol.

I langt de fleste tilfælde vil en forbrænding være af mild karakter, og vil hele op uden arvæv. I yderst sjældne tilfælde kan man opleve en forværring af den mørke hudtone efter behandlingen. Er dette tilfældet, vil vi stoppe behandlingsforløbet. Hvis der fremkommer forbrændinger eller på anden måde uventede reaktioner i huden, tilrådes du til umiddelbart at kontakte klinikken og få talt med en læge eller sygeplejerske.

#7 Kontraindikationer

Expand FAQ

Følgende er årsager til, at man ikke kan godkendes til behandlingen:

  • Historik med hud- eller modermærkecancer
  • Graviditet eller amning
  • Nogle typer receptpligtig medicin mod uren hud
  • Kendt tendens til at danne keloid ar
  • Antikoagulationsbehandling (blodfortyndende behandling)
  • Epilepsi som ikke er velbehandlet
  • Blødersygdom/hæmofili


#8 Samtykke

Expand FAQ

Ifølge lovgivningen om kosmetisk behandling kan du give samtykke til behandling med det samme, når den mundtlige information er givet. En ledsager er altid meget velkommen til at være til stede under konsultation og behandling

Vi er altid behjælpelige ved yderligere spørgsmål.

Kontakt os gerne for yderligere spørgsmål

Ring på telefon:

Send en e-mail

Få en mere jævn hudtone

Uanset om du kæmper med ujævn hudtone, karsprængninger eller rødligt arvæv, kan vi hjælpe dig med en Skin Rejuvenation behandling.

BOOK EN TID