Behandling af øget svedproduktion hos Cosmo Laser

Hos Cosmo Laser tilbyder vi behandling af øget svedproduktion med Botox. Hvis du døjer med øget svedtendes, er det ofte noget, som er til stor gene i hverdagen. Derfor vil vi gerne hjælpe dig med en svedbehandling.

Læs alt hvad du skal vide om behandlingen her:

#1 Kort fortalt

Expand FAQ

Hos Cosmo Laser behandler vi øget svedproduktion med Botulinum A toksin, som blokerer signalstoffet fra nerveenderne, hvilket hæmmer overførslen af nerveimpuls til svedkirtlerne. Normalt aktiveres svedkirtlerne af nervesystemet, når kroppen bliver varm eller oplever følelsesmæssig stress. Ved at blokere signalstoffet kan dette reducere mængden af den sved, der produceres.


Øget svedtendens er kendt som hyperhidrose, der er overproduktion af sved i en mængde, som overstiger, hvad der er fysiologisk nødvendigt for regulering af kropstemperaturen. I Danmark har 3-5 % af befolkningen hyperhidrose i varierende omfang. Hyperhidrose er ofte tabubelagt, hvorfor det reelle omfang i befolkningen antageligvis er højere end det rapporterede. Behandling med botulinum toksin kan reducere svedtendens og forbedre livskvaliteten betydeligt.

#2 Før behandlingen

Expand FAQ

For at stille diagnosen hyperhidrose, vil speciallægen ved din konsultation vurdere din beskrivelse af symptomerne og tidligere forsøgte behandlinger samt lave en gravimetrisk test. Testen tages ved, at et filterpapir i armhulerne opsamler mængden af sved, der efterfølgende afvejes for at kunne bekræfte hyperhidrose.

Undgå at indtage blodfortyndende præparater såsom fiskeolie, Treo, Ipren, Kodimagnyl og lignende medicin i fire dage før behandlingen, da dette øger risikoen for blå mærker og blødninger i behandlingsområdet.


Behandlingsområdet skal være intakt, uden infektioner, sår eller irritation ligesom det anbefales at sørge for, at huden er velplejet, inden man starter på behandlingen. En velplejet hud responderer bedre på behandlingen, og er også i stand til at restituere på kortere tid.


Overholdes ovennævnte forholdsregler ikke, må behandlingen aflyses eller udskydes. Vi aflyser i de tilfælde, hvor vi vurderer, at der er øget risiko for bivirkninger. Vi forbeholder os desuden ret til at udskrive et gebyr på dkk 500,-, såfremt man hjemsendes og tiden må aflyses senere end 24 timer før behandlingen. Dette gælder også ved udeblivelse og afbud senere end 24 timer før behandlingen.


Ifølge lovgivningen om kosmetisk behandling skal det behandlede område fotograferes, før en behandling kan påbegyndes. Hvis behandlingen udføres på medicinsk indikation med en positiv gravimetrisk test, vil området ikke fotograferes forud for behandlingen.

#3 Under behandlingen

Expand FAQ

Den gravimetriske test gennemgås, hvorefter huden rengøres og desinficeres.

Behandlingen fortages ved, at der indsprøjtes små mængder botulinum toksin i armhulerne. Behandlingen er ikke smertefuld, men mærkes som små prik/stik, der niver og kan svide i få sekunder i huden. Ubehaget vil aftage kort tid efter behandlingen.

#4 Efter behandlingen

Expand FAQ

Umiddelbart efter behandlingen kan der forekomme let rødme og hævelse i behandlingsområdet, der aftager efter 30 minutter. Der vil i nogle tilfælde kunne ses begyndende blåfarvning af huden, hvilket er helt normalt, og skyldes let blodudtrædning i vævet som begyndende blå mærker.

Efter behandlingen er der i behandlingsområdet risiko for infektion. Det er derfor vigtigt at undgå berøring af det behandlede område samt påføring af deodorant i mindst 4 timer. Undlad ligeledes hård fysisk anstrengelse i 1 døgn eller at udsætte behandlingsområdet for kraftig varme eller tryk resten af den dag, du er blevet behandlet. Dette er så toksin-depoterne ikke svedes ud.

Undgå at tage blodfortyndende præparater, såsom fiskeolie, Treo, Ipren, Kodimagnyl og lignende medicin i 1 dag efter behandlingen, da dette kan øge risikoen for forekomst af blå mærker og blødninger.

#5 Antal behandlinger og forventning

Expand FAQ

Behandlingseffekt med botulinum toksin til lokaliseret hyperhidrose indtræder indenfor 1-2 uger. Holdbarhed på en behandling med botulinum toksin til øget svedproduktion er individuelt og afhænger desuden af sværhedsgraden, men er i gennemsnit 6-12 måneder. 5 % vil opleve utilstrækkelig effekt af behandlingen upåagtet af dosering.

#6 Bivirkninger og risici

Expand FAQ

Blå mærker forsvinder hos de fleste efter 4-6 dage. I sjældne tilfælde kan der forekomme større hæmatomer, som er blodsamlinger i huden. Disse vil normalt forsvinde i løbet af 2-4 uger. I denne periode kan vævet være ømt, rødligt/blåligt og der vil være øget hævelse, samt kunne mærkes ujævnheder i vævet.

Ved behandling med Botilum A toksin vil der være en lille risiko for infektion med enten bakterier eller virus. Infektion viser sig ved rødme, ømhed og hævelse af huden samt eventuel feber. Hvis der opstår infektion, vil det opleves som en pludselig forværring eller tilbagegang i processen. Risikoen for infektion er størst de første timer efter behandlingen og kan let behandles med antibiotika. Er du det mindste i tvivl, så bedes du kontakte klinikken. Er det uden for åbningstiden, skal du kontakte egen læge eller lægevagten.

Nogle få oplever hovedpine de første par dage. Øvrige bivirkninger er meget sjældne. Alvorlige allergiske reaktioner i form af anafylaktisk chok ses uhyre sjældent og kræver hurtig behandling.

#7 Kontraindikationer

Expand FAQ

Følgende er årsager til, at man ikke kan godkendes til behandlingen:

  • Graviditet/amning
  • Antikoagulationsbehandling (blodfortyndende behandling).
  • Kendt allergi overfor indholdsstoffer i opløsningen (botulinum toksin, humant albumin, natrium succinate)
  • Visse sjældne neuromuskulære sygdomme (f.eks. myasteni)
  • Blødersygdom/hæmofili
  • Aktive infektioner på behandlingsdagen i behandlingsområdet
  • Influenza-lignende symptomer

#8 Samtykke

Expand FAQ

Du kan give samtykke til behandlingen, når den mundtlige og skriftlige information er givet. En ledsager er altid meget velkommen til at være til stede under konsultation og behandling.

Vi er altid behjælpelige ved yderligere spørgsmål.

Kontakt os gerne for yderligere spørgsmål

Ring på telefon:

Send en e-mail

Vil du slippe af med øget svedtendens?

Hos Cosmo Laser behandler vi øget svedtendens med Botox. Så hvis du døjer med øget svedproduktion, er du kommet til det rette sted.

BOOK EN TID